Watch Tokyo Story (1953) movie online and download

Tokyo Story (1953)

Tokyo Story (1953)
8.3/10 by 251 users
Quality : HD
Title:Tokyo Story
Original Title:東京物語
Director : Yasujirō Ozu,
Writer : Kogo Noda, Yasujirō Ozu,
Producer : Takeshi Yamamoto,
Release:1953-11-03
Country:Japan
Language:日本語
Runtime:136 min.
Genre:Drama


 Production Company:Shochiku Co., Ltd.
 Popularity:8.055544
 Homepage:

 Synopsis

An old couple visit their children and grandchildren in the city, but the children have little time for them.
Ryu Chishu
Chieko Higashiyama
Setsuko Hara
Haruko Sugimura
Sô Yamamura
Kuniko Miyake
Kyôko Kagawa
Eijirō Tōno
Nobuo Nakamura
Shirô Ôsaka
Hisao Toake
Teruko Nagaoka
Mutsuko Sakura
Toyo Takahashi
Tôru Abe
Sachiko Mitani
Ryôko Mizuki
Keijirô Morozumi
Shozo Suzuki
Haruko Chichibu
Takashi Miki
Binnosuke Nagao
Takanobu Saitô
Yûharu Atsuta
Yoshiyasu Hamamura
Tatsuo Hamada
Tatsuo Hamada
Taizô Saitô
Shōhei Imamura
Yoshisaburo Senoo